ارائه راه حل برای نيازهای خاص

واحد تحقيق و توسعه (D&R) شيلان همواره در تلاش مستمر براي ارائه راه حل به نيازهاي خاص مشتريان خود میباشد. در ٢٠ سال گذشته، شيلان نقش كليدي در كمك به مشتريان خود براي تأمين تجهيزات فني مورد نياز با روش هزينه – فايده داشته است.
مهندسان شيلان با به کارگیری دانش و تجربه ي خود با توليد نمونه هاي آزمايشگاهی قطعات مورد نياز مشتريان را در اختيار آنان قرار مي دهند. این امر موجب گردیده وقتي سخن از شير و شيلنگ انعطاف پذير می¬باشد، شيلان به عنوان همراهي تمام عیار در کنار تمامی مشتریان خود افتخار همکاری را داشته باشد .