شیلان – 15

کاربرد: فن کوئل، انواع پکیج ها، آبگرمکن های دیواری و زمینی دستگاه های تحت فشار، کنتور و پمپ های آب

دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران (م 904351993)

نکات فني
جریان عادی در فشار 3 بار 96L/min
حداقل شعاع خمیدگی 50 mm
فشار قابل تحمل 30 Bar
حداکثر دما 110 C
تیوب EPDM EPDM
قطر خارجی 22.5 mm
حداقل قطر داخلی نیپل 12.5 mm