شیلان – C

شیلان – C

کاربرد: نصب آسان، افزایش زاویه پیچش و خمیدگی، قابل استفاده در مدل های: شیلان 6، 8، 10، 13 و 20

دارای تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران (م 904351993)